Bewindvoering

bewindvoering3

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Het is een wettelijke maatregel, die door een kantonrechter wordt uitgesproken. Bewindvoering is voor bescherming van het vermogen van meerderjarige personen die hun financiële zaken niet of niet zelfstandig kunnen beheren. Meestal heeft dit een medische of psychosociale oorzaak, maar ook schulden zijn vaak een aanleiding.

De rechter bepaalt in welke mate uw goederen onder bewind gesteld worden. Dit houdt in dat u dan niet meer zelfstandig mag beslissen over uw bezittingen en aanspraken, bv. het geld op uw bankrekening, het bezit van een huis of auto en uw aanspraak op loon of uitkering.

De bewindvoerder behartigt uw financiële belangen en doet dat zo veel mogelijk samen met u. Via internet kunt u uw gegevens gratis 24 uur per dag online inzien. Zo weet u precies wat wij voor u gedaan hebben en hoe u er voor staat.

Wat doet de bewindvoerder?
TRIAS Bewindvoering kan voor u optreden als bewindvoerder en voert dan o.a. de volgende werkzaamheden voor u uit:

 • Verzorgen aanvraag beschermingsbewind,
 • Openen beheer- en leefgeldrekening,
 • Inventariseren inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden,
 • Opstellen budgetplan,
 • Aanschrijven instellingen,  instanties en schuldeisers,
 • Betalen vaste lasten en leefgeld en individuele facturen,
 • Aanvragen en wijzigen belastingtoeslagen en uitkeringen,
 • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen,
 • Verzorgen belastingaangifte (box 1),
 • Afsluiten van noodzakelijke verzekeringen,
 • Contact met diverse instellingen en instanties,
 • Declareren ziektekosten,
 • Verwerking ingekomen post
 • Treffen betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast,
 • Indien nodig toeleiden naar schuldhulpverlening,
 • Afleggen jaarlijkse rekening en verantwoording aan kantonrechter.

TRIAS Bewindvoering neemt zo uw (financiële) zorg uit handen en samen kijken we in de toekomst of en wanneer u weer zelfstandig uw financiën kunt gaan beheren.

Wat blijft u doen?
Voor een aantal zaken blijft u altijd zelf verantwoordelijk. U blijft bv. verantwoordelijk voor het in stand houden van uw uitkering of inkomen van uw werkgever. TRIAS Bewindvoering moet genoeg inkomsten ontvangen om uw vaste lasten en uw leefgeld te kunnen betalen, zoals afgesproken in het budgetplan. Trias Bewindvoering kan u hierin adviseren.

Wilt u meer informatie of bespreken wat het best bij u past? Wij komen graag bij u thuis voor een persoonlijk gesprek.
Bel geheel vrijblijvend voor een gratis afspraak of stuur ons een mail.

Gediplomeerd Bewindvoerder Beschermingsbewind door Instituut
voor Financiële Zorgverlening:

IFZ instituut financiële zorgverlening

Spreekuur cliënten

Telefoon 06 53 17 67 12

Alle werkdagen
van 9.30 tot 12.30 uur

Contact gegevens

Trias Bewindvoering
Postbus 237
6920 AE Duiven
info@triasbewindvoering.nl

Telefoon 06 53 17 67 12
voor instanties tijdens kantooruren

KvK nummer 58387676
Bank NL73 INGB 0006123480
BTW NL 073377946B01